Wij zijn Meldpunt Seksuele intimidatie in uitvoering van Vizier.

Het meldpunt draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie. Wanneer je je seksueel geïntimideerd voelt, kun je terecht bij ons meldpunt: www.meldseksueleintimidatie.nl. Wij zijn er voor jou, als je lastig gevallen wordt op straat, omdat je vrouw of vrouwelijk bent of je zo kleedt, homo of queer bent, of om welke reden dan ook. We maken mensen bewust van de impact die seksuele intimidatie kan hebben. We houden mensen daarin een spiegel voor.

Jouw melding is bij ons in deskundige en veilige handen

Medewerkers van Vizier zijn geschoold op het gebied van wetgeving inzake seksuele intimidatie. En zij zijn zeer bedreven in het begeleiden en ondersteunen van jou als melder van straatintimidatie. Medewerkers hebben een opleiding op gebied van psychologie, antropologie, sociaal juridische dienstverlening en dergelijke. Door jarenlange ervaring met vele soorten kwesties ben je bij ons in deskundige en veilige handen.

Over Vizier
Vizier is een regionale adviesorganisatie voor Oost-Nederland. We voorkomen en bestrijden discriminatie en maken diversiteit groter. Wij willen de organisatie zijn waar je aan denkt bij ervaringen rond uitsluiting, seksuele intimidatie en discriminatie zoals op grond van gender en seksuele gerichtheid. Vizier werkt samen aan een samenleving waarin verschillen mogen bestaan. We zetten kleine stappen naar een rechtvaardige wereld. Iedereen wil in gelijke gevallen, gelijk behandeld worden. Vizier is er om kansengelijkheid en diversiteit te vergroten.Vizier is onafhankelijk en levert kwalitatief goede diensten voor mensen en organisaties die dezelfde missie hebben als wij. We werken proactief en in verbinding met de samenleving in ons werkgebied.

Werkwijze meldpunt

Meld wat je is overkomen: telefonisch, via WhatsApp, of via het meldformulier op deze website.

Melden kan anoniem, of niet. Net wat je wilt.

Wij nemen contact met je op, als je dat wilt. Binnen twee werkdagen heb je reactie.

  1. We vragen hoe het met je gaat. Daarover mag je zeggen wat je kwijt wilt.
  2. We informeren naar de situatie: waar ben je lastig gevallen, en wat is er precies gebeurd.
  3. Vervolgens bespreken we met jou wat de mogelijkheden zijn:
    • Als je weet wie jou heeft lastig gevallen, kunnen we hoor en wederhoor toepassen. Bemiddelen of een aangifte begeleiden.
    • Als je niet weet wie jou heeft lastig gevallen dan kunnen we je adviseren in wat je mogelijkheden zijn.
  4. We kijken samen met jou, wat goed is voor jou. En wat er wettelijk mogelijk is. We benutten wetgeving rond gelijke behandeling, civiele wetgeving en als dit mogelijk is ook het strafrecht. Als er sprake is, of kan zijn van strafrechtelijke opvolging, dan adviseren we je altijd om aangifte te doen bij de politie. We kunnen je daarin ook helpen.
  5. We zullen je altijd vragen of je jouw ervaringsverhalen wilt delen, online of in eventuele voorlichting. Dat is altijd vrijwillig, en nooit verplicht.