Onze partners

Onze partners zijn de gemeente Arnhem en Enschede.

Arnhem

In 2019 liet de gemeente Arnhem een onderzoek doen naar seksuele intimidatie in de openbare ruimte. Hieruit bleek dat 63% van de ondervraagde vrouwen dit wel eens had meegemaakt. Dit vindt de gemeente Arnhem onacceptabel en zeer ernstig. Vrouwen, meisjes en LHBTIQ+ worden onzeker en gaan bepaalde gebieden mijden of gaan zich anders kleden. Daarom pakken we dit in Arnhem aan. Wij willen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte en online stopt. Wat doen wij? Om tot een aanpak te komen, zijn er meerdere gesprekken gevoerd met professionals, bewoners en personen die seksuele intimidatie hebben ervaren. Met de input van deze gesprekken is er een aanpak vastgesteld. Onze aanpak richt zich op daders, slachtoffers en omstanders van (online) seksuele intimidatie in de openbare orde. De aanpak gaat over een periode van 2020 tot en met 2023. Hierna zal de aanpak worden geëvalueerd en een vervolg worden vastgesteld.

De volgende acties worden onder andere uitgevoerd:

  • Ondersteunen van voorlichting op alle scholen;
  • Ondersteunen van voorlichting aan professionals zoals politie, handhaving, horeca personeel, jongerenwerk, openbaar vervoer personeel;
  • Organiseren van bijeenkomst(en) met professionals met als doel te werken aan bewustwording en het creëren van betrokkenheid;
  • Ondersteunen van jongerenwerkers om signalen over online seksuele intimidatie aan te pakken en in gesprek te gaan met daders;
  • Ondersteuning om een digitaal platform op te richten waar slachtoffers laagdrempelig hun verhaal kunnen delen;
  • uitvoeren van een communicatiecampagne om bewustwording te vergroten in Arnhem en om slachtoffers en omstanders handelingsperspectief te geven;
  • Onderzoek en aanpak van de plekken waar seksuele intimidatie het meest plaats voor komt. Hier betrekken wij de volgende personen bij: bewoners, handhaving, straatcoaches, ondernemers, openbaar vervoer personeel en horeca personeel. We analyseren de onveilige plekken en gaan actief op zoek naar verbeteringen.

Enschede

In Enschede hechten we veel waarde aan het woord samenleving. Goed en veilig leven doe je samen. Dat geldt voor iedereen. Ongeacht je seksuele voorkeur, je geaardheid, en of je nu man of vrouw bent. Sinds 2021 pakken we seksuele intimidatie op straat harder aan. Vanuit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is het strafbaar gesteld. Dit meldpunt is een volgende stap. Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend tolereren we niet. Daarom willen we graag professionele ondersteuning en advies bieden, als jij dat nodig hebt. Ben je nagefloten, ongewenst aangeraakt, of is op een andere manier over jouw grenzen heen gegaan door anderen? Dan is het belangrijk om dit te delen. Daarom is er nu het meldpunt seksuele intimidatie voor jou. In dat meldpunt werken professionals van Vizier samen met de (zeden)politie, de GGD, het welzijnswerk, de gemeente Enschede en andere maatschappelijke partners in de stad.