Hieronder tref je ons trainingsaanbod aan.

Seksuele Straat Intimidatie

Training voor bijzonder en algemeen opsporingsambtenaren

Een casus van seksuele straat intimidatie vormt de rode draad in deze training. Deelnemers worden bevraagd over welke vormen seksuele intimidatie en ongewenst gedrag zij tegenkomen in hun dagelijkse werk. Daarbij krijgen zij de ruimte om deze ervaringen met de groep te delen en gezamenlijk te analyseren. Meldpunt seksuele intimidatie draagt hierin zorg voor veiligheid binnen de groep.

De deelnemers krijgen informatie over methoden om het gesprek aan te gaan over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de dagelijkse praktijk en over de juridische kant van en de huidige ontwikkelingen hierin. Ook krijgen zij de gelegenheid om hiermee te oefenen, hierbij stappen zij in de rol van zowel de professional als het slachtoffer. Reeds aanwezige kennis over dit onderwerp wordt gaandeweg aangevuld door de trainer.

Straatinterventie seksuele straatintimidatie

Straattraining voor inwoners

Deze training vind plaats in de openbare ruimte, zoals een druk winkelgebied, in de omgeving van een station of rondom scholen.

Twee professioneel geschoolde acteurs spelen een situatie van seksuele intimidatie na, dit wordt langzaam opgebouwd. Het spelen stopt zodra 1 van de omstanders ingrijpt of, als de situatie onveilig dreigt te worden, als een medewerker van Vizier het spel een halt toeroept.

Medewerkers van het Meldpunt Seksuele Intimidatie (onderdeel van Vizier) gaan vervolgens met omstanders in gesprek over wat zij hebben gezien, hoe ze dit hebben ervaren en geven ze tips mee over hoe zij zouden kunnen handelen, mochten zij nogmaals zo’n situatie meemaken.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat omstanders vaak niet ingrijpen. Dit heeft verschillende oorzaken. Naast de angst om zelf (mede)slachtoffer te worden van de situatie blijkt ook dat men vaak denkt dat ingrijpen niet nodig is, omdat zij andere omstanders ook niet in zien grijpen. Of er heerst juist de verwachting dat een ander het wel zal doen. Door met omstanders in gesprek te gaan naar aanleiding van het spel dat zich voor hun ogen heeft afgespeeld maken we ze assertiever en leren we ze hoe zij in de toekomst op een veilige manier in kunnen grijpen. Dit maakt ze zelfverzekerder en vergroot de kans aanzienlijk dat zij in de toekomst wél in zullen grijpen.

Geef Handvatten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op stage

Als onderwijsinstelling heb je ineens minder zicht op studenten die stage gaan lopen binnen een instelling, organisatie of bedrijf. Als school hoop je dat studenten zich melden bij, bijvoorbeeld, hun studieloopbaanbegeleider. Echter is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Tijdens deze training bereiden we de studenten voor op mogelijke situaties die zij tegen kunnen komen op de werkvloer. Staan we stil bij hun waarnemingen, gevoelens, behoeftes en onderzoeken we in gezamenlijkheid welke handelingsperspectieven er zijn. Hierbij oefenen we met ‘verbindende communicatie’ (Marshall Rosenberg, 1999) wat bijdraagt aan het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag op stage door de student.

HET gesprek

Praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de studentenvereniging

Hoe zorg je ervoor dat je als studentenvereniging een veilige omgeving creëert voor al je leden? Wat kun je als bestuur doen en hoe betrek je alle leden hierbij? Een adviseur van het Meldpunt Seksuele Intimidatie helpt jullie hier graag bij door een open gesprek te begeleiden binnen jullie vereniging en samen met de aanwezige leden op te halen wat de ervaringen zijn binnen de studentenvereniging en op te diepen waar volgens hen verbetering nodig is.