Diede, 26 jaar

Naroepen, toeteren, sissen, het is bijna dagelijkse kost.. Kost die ik meer dan zat ben! Als ik terugloop van werk over de John Frostbrug zegt een…